ANVÄNDARAVTALET

Allmänt

Användarvillkoren tillämpas på DOGMATCH AB: webbplatser och mobila applikationer. Tillsammans kallas dessa för “Webbplatsen”. Bakom Webbplatsen står “DOGMATCH AB” eller “vi”. Du som besöker och använder Webbplatsen benämns som “Användare” alternativt “Beställare”. Företag som är anslutna till Webbplatsen kallas “Utförare”.

Genom att använda Webbplatsen accepterar du och samtycker till Användarvillkoren utan begränsningar eller förbehåll.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra i dessa Användarvillkor genom att publicera ändringar online. Mindre ändringar i Användarvillkoren kan göras genom att vi lägger upp en uppdaterad version på Webbplatsen. Vid väsentliga ändringar kan vi komma att kontakta Användare via e-post.

Du ansvarar för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar i tid. Fortsätter du använda Webbplatsen efter publiceringar av ändringar, innebär det att du accepterar de ändrade Användarvillkoren.

Webbplatsen är inte avsedd för och får inte användas av personer under 18 år.

Det här är DOGMATCH AB.

Webbplatsen är en förmedlingstjänst för företag och privatpersoner som behöver komma i kontakt med entreprenörer för fönsterrenovering eller byte.

Webbplatsen ägs och drivs av DOGMATCH AB med org. nr. 559028-9855.

Ansökan som användare av förmedlingstjänsten är kostnadsfri.

Utförare som ansluter sig till tjänsten betalar en avgift för att kunna kontakta användaren. Användaren är inte skyldig att anställa någon av Utförare som lämnar en offert.

Användaravtalet:

Användarvillkoren gäller för användningen av FönsterOfferts webbplatser och mobilapplikationer.

Användarna godkänner användarvillkoren genom att använda webbplatsen.

Dogmatch AB förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren när som helst och användarna ansvarar för att kontrollera uppdateringar.

Webbplatsen är avsedd för personer över 18 år.

FönsterOffert agerar som en förmedlingstjänst för att koppla samman användare med serviceleverantörer.

Dogmatch AB tar inget ansvar för transaktioner och avtal mellan användare och serviceleverantörer.

Användarna ansvarar för att undersöka och utvärdera leverantörer innan de anlitar dem.

Dogmatch AB garanterar inte urvalet av leverantörer eller kvaliteten på utförda tjänster.

Användarna samtycker till att Dogmatch AB inte ansvarar för tvister, skador eller obetalda betalningar mellan användare och leverantörer.

Dogmatch AB tar inte ansvar för riktigheten av informationen som publiceras på webbplatsen.

Användarna ansvarar för att följa svensk lag och tillämpliga regler vid användningen av webbplatsen.

Dogmatch AB har rätt att vidta åtgärder mot användare som bryter mot reglerna eller användarvillkoren

Tillämplig lag

Tvister med anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.